Novice industrije

Uvedba dveh metod pridobivanja električne energije s sončnimi paneli

2021-09-01
(1) Metoda pretvorbe svetloba-toplota-elektrika uporablja sončno sevanje za proizvodnjo električne energije. Na splošno je sončni kolektor vSončni kolektorjipretvori absorbirano toploto v hlape delovne tekočine in nato poganja parno turbino za proizvodnjo električne energije. Prvi postopek je proces pretvorbe svetlobe v toploto; slednji proces je proces toplotno-električne pretvorbe.

(2) Metoda neposredne pretvorbe svetlobe v elektriko uporablja fotoelektrični učinek za neposredno pretvorbo sončne sevalne energije v električno energijo. Osnovna naprava za pretvorbo svetlobe v elektriko je sončna celica. Sončna celica je naprava, ki zaradi fotovoltaičnega učinka neposredno pretvarja energijo sončne svetlobe v električno. Je polprevodniška fotodioda. Ko sonce posije na fotodiodo, bo fotodioda pretvorila sončno svetlobno energijo v električno energijo za proizvodnjo toka. Ko je veliko baterij povezanih zaporedno ali vzporedno, se lahko oblikuje kvadratni niz sončnih celic z relativno veliko izhodno močjo.